Andre momsrelaterede løsninger

Opbevaring & arkivering

Opbevaringsadministration med Taxback International giver garanteret regelefterlevelse og fuldt overblik over alle jeres opbevarede transaktioner

Vores opbevarings- og arkiveringsservice giver et revisionsspor til jeres omkostningsstyrings- og regnskabssystemer, med nem sporbarhed baseret på 12 dataparametre for hver transaktion.

Lær mere om voresopbevarings- og arkiveringsløsninger

Integrerede løsninger for øget effektivitet
Integrerede løsninger for øget effektivitet
 • Integration med VATConnect betyder, at dokumenter automatisk bliver sorteret i rapporter, der er klar til anmodninger om momsrefusion
 • Det er let at danne forbindelse til andre serviceydelser, såsom dokumenthentning
Bedste praksis inden for opbevaringsfaciliteter og serviceniveauer
 • På højde med bankstandarder, hvor hver database er beskyttet af 256-bitkryptering på alle trin
 • Stærk miljøbeskyttelsespraksis og døgnbemandet sikkerhed med tastaturlås
 • Udpeget Administrator tilsikrer, at alle dokumenter administreres korrekt og kontrolleres i forhold til vores egne/jeres systemer til alle tider
Garanteret regelefterlevelse
Garanteret regelefterlevelse
 • Automatisk kontrol sammenholder vores optegnelser med klientens med henblik på at identificere manglende dokumentsammenfald
 • Taxback Internationals revisionsspor betyder, at I altid er forberedt på en eventuel henvendelse om skatterevision
 • Revisionsrapporter tilgængelige døgnet rundt, efter dokumenter er modtaget til opbevaring

Kvitteringsrevision

Konsekvent kvitteringsrevision beskytter jeres virksomhed i tilfælde af skatterevision og sikrer at jeres medarbejdere efterlever omkostningspolitikker. Undersøgelser påviser at op til 10 % af de samlede omkostninger skyldes fejl og yderligere 10 % kan tabes som følge af overdrevne udlægsrefusioner. Vores kvitteringsrevisionsservice hjælper jer med at administrere de risici, der er forbundet med rejse- og udlægstransaktioner, samtidig med at momsrefusionen maksimeres.

Taxback Internationals VATConnect integrerer automatisk med omkostningsstyringssystemer med henblik på hurtig og effektiv indsamling af jeres kvitteringer, og reviderer dem med vores brancheførende AI (kunstig intelligens), der anvender maskinlæringsalgoritmer

Lær mere om AI-drevet kvitteringsrevision

alt
Få bedre efterlevelse af rejsepolitikker

Reducer mængden af fejl og overdrevne udlægskrav

Få kontrol

Få bedre kontrol over omkostningsstyringsprocessen ved let og hurtigt at sikre at udgifter ligger inden for virksomhedens politikker.

alt
Få forbedret effektivitet

Få kortere revisionstider og omdiriger medarbejderressourcer til andre opgaver

Momsrådgivning

Taxback Internationals erfarne momskonsulenter giver praktisk momsvejledning og træning inden for en stribe emner med specifik relevans for jeres virksomheds behov.

Lær mere om momsrådgivning

This is ALT text
 • Momsbehandling af internationale transaktioner
 • Momsforpligtelser i flere retsområder
 • Momsregnskab
 • Momsbegreber såsom momsgrupper og ordning for omvendt betalingspligt
 • Review of accounts payable process and benchmarking against current best practice levels
 • The completion of VAT returns, EC Sales Lists and Intrastat Returns

Kontrol af naturalydelser

Naturalydelser er enhver form for kontantløs ydelse, som I stiller til rådighed for jeres ansatte. Hvis det når over et vist beløb, skal der betales skat af ydelser såsom gaver, kontant bonus, gevinster i forbindelse med konkurrencer osv.

Vores VATConnect-platform hjælper jer med regelefterlevelse ved automatisk at analysere alle transaktioner med relation til naturalydelser, fastlæggelse af grænsebeløb og levering af en regelefterlevende naturalydelserapport forud for de månedlige indberetningsfrister.

Download vores gratis vejledning i kontrol af naturalydelser

benefit-in-kind-bg Kontrol af naturalydelser

Salgs- og brugsafgifter, USA

Hvis I er en non-profitorganisation eller en videregående uddannelsesinstitution, og I betaler salgs- og brugsafgifter, kan vi hjælpe jer med at få disse afgifter refunderet op til 4 år bagud. VATConnect Integration gennemgår automatisk alle data fra jeres omkostningsstyringssystemer med henblik på at beregne jeres potentielle besparelser i hver stat og få overblik over, hvor I kan få mest refunderet.

Lær mere om USA’s salgs- og brugsafgifter

USA-sales-use-tax-bg Salgs- og brugsafgifter, USA

Revision af restaurationsydelser og underholdning, USA

The United States Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) indeholdt en opdatering af reglerne for fradrag for omkostninger relateret til restaurationsydelser og underholdning, der gør det mere komplekst at forstå, hvilke omkostninger der er fradragsberettigede. Når måltider og underholdning udgør op til 22 % af en virksomheds samlede rejsebudget, kan det medføre omfattende vanskeligheder og betydeligt potentiale for enten besparelser eller sanktioner.

VATConnect isolerer automatisk alle restaurations- og underholdningsomkostninger og leverer en detaljeret og transaktionsbaseret rapport over alle fradragsberettigede transaktioner, således at I efterlever reglerne og sikrer at I får fuldt udbytte af jeres fradrag.

Lær mere om revision af restaurationsydelser og underholdning, USA

USA-meals-entertainment-audit-bg Revision af restaurationsydelser og underholdning, USA