Andra momslösningar

Förvaring och arkivering

Lagringshantering med Taxback International ger dig garanterad efterlevnad och fullständig överblick över alla dina lagrade transaktioner.

Våra förvarings- och arkiveringstjänster tillhandahåller en verifieringskedja tillbaka till dina kostnadshanterings- och bokföringssystem, med enkel spårbarhet baserad på 12 dataparametrar i varje transaktion.

Ta reda på mer om våra förvarings- och arkiveringslösningar

Integrerade lösningar för ökad effektivitet
Integrerade lösningar för ökad effektivitet
 • Integrering med VATConnect innebär att dokument automatiskt sorteras till rapporter som är klara för momsåterbetalning.
 • Länka enkelt till andra tjänster såsom tjänster för återställande av dokument.
Lagringsutrymmen av bästa praxis och servicenivåer
Lagringsutrymmen av bästa praxis och servicenivåer
 • I likhet med bankstandarder är varje databas skyddad med 256 bit kryptering i varje skede
 • Starka miljöskyddsmetoder och bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, och säker entré med knappsats
 • En utnämnd chef säkerställer att alla dokument hanteras korrekt i lagret och detta kontrolleras alltid mot vårt/ert system
Garanterad compliance
Garanterad compliance
 • Automatiska kontroller av våra register gentemot våra kunders register för att identifiera eventuella brister i dokument
 • Taxback Internationals verifieringskedja innebär att du alltid är redo om det skulle ske någon begäran om skatterevision
 • Handläggning dygnet runt, alla dagar i veckan, för revisionsberättelser efter mottagning av dokument för förvaring

Granskning av kvitton

Konsekvent granskning av kvitton säkerställer din verksamhet i händelse av skatterevision, och hjälper till att säkerställa att anställda beaktar kostnadspolicyer. Enkäter visar att så mycket som 10 % av de totala kostnaderna som spenderas förloras på grund av fel och ytterligare 10 % kan förloras på grund av överdrivna ersättningskrav. Våra tjänster för granskning av kvitton hjälper dig att hantera risken som är förenad med resor och kostnadstransaktioner samtidigt som momsåterbetalningen maximeras.

Taxback International VATConnect™ integrerar automatiskt kostnadshanteringssystem för att snabbt och effektivt samla in dina kvitton och granska dem genom användning av vår branschledande AI (artificiella intelligens) som består av maskininlärda algoritmer.

Ta reda på mer omAI-baserad kvittogranskning

alt
Förbättra compliance av resepolicyer

Minimera felaktiga och överdrivna ersättningskrav.

Få kontroll

Få ökad kontroll över kostnadshantering genom att enkelt och snabbt säkerställa att kostnaderna ligger inom företagets policy.

alt
Öka effektiviteten

Minska tidsramarna för granskning och omdirigera personalresurser till andra uppgifter

Momsrådgivning

Taxback Internationals erfarna momsrådgivare tillhandahåller praktisk momsrådgivning och utbildning inom en mängd frågor som är specifika för ditt företags behov.

Lär dig mer ommomsrådgivning

 • Momshantering vid gränsöverskridande transaktioner
 • Momsskyldigheter som omfattar flera jurisdiktioner
 • Momsredovisning
 • Momsbegrepp såsom mervärdesskattegrupp och omvänd skattskyldighet
 • Granskning av skulder till leverantörer och benchmarking mot aktuella bästa praxis-nivåer
 • Ifyllnad av momsdeklarationer, listor över försäljning inom EG och intrastatdeklarationer

Granskning av naturaförmåner

Naturaförmåner är alla slags förmåner som inte är kontantförmåner, som du tillhandahåller dina anställda. Om dina anställda har en inkomst över en viss tröskel, ska skatt betalas på eventuella ytterligare förmåner såsom gåvor, bonusar, priser från tävlingar etc.

Vår plattform VATConnect hjälper dig att uppfylla reglerna genom automatisk analys av alla uppgifter för transaktioner som klassas som naturaförmåner, genom att fastställa ersättning och leverera en rapport för compliance av regler kring naturaförmåner, innan tidsfristen för månadsrapporteringen.

Ladda ner vår kostnadsfria vägledning om naturaförmåner

benefit-in-kind-bg Granskning av naturaförmåner

Försäljnings- och användarskatt i USA

Om du är en icke-vinstdrivande organisation eller institution för högre utbildning och du betalar försäljnings- och användarskatt, kan vi hjälpa dig med återbetalning av denna skatt upp till 4 år tillbaka i tiden. VATConnect™ Integrations granskar automatiskt alla uppgifter från dina kostnadshanteringssystem för att avgöra dina eventuella besparingar i varje delstat och bättre se var återbetalningen kan maximeras.

Lär dig mer omförsäljnings- och användarskatt i USA

USA-sales-use-tax-bg Försäljnings- och användarskatt i USA

Granskning av måltider och underhållning i USA

The United States Tax Cuts and Jobs Act (Förenta staternas lag om skattesänkningar och jobb) uppdaterade avdragsreglerna för måltider och underhållning, vilket gjorde det svårare att förstå vilka kostnader som är avdragsgilla.När måltider och underhållning bidrar till upp till 22 % av ett företags totala resebudget, kan detta leda till huvudvärk och antingen besparingar eller sanktioner med väsentliga belopp.

VATConnect™ isolerar automatiskt alla kostnader för måltider och underhållning och tillhandahåller en specificerad, transaktionsbaserad rapport över alla transaktioner som är avdragsgilla, så att du följer reglerna och säkerställer att du drar största möjliga nytta av dina avdrag.

Lär dig mer omgranskning av måltider och underhållning i USA

USA-meals-entertainment-audit-bg Granskning av måltider och underhållning i USA