Vanliga  frågor. 

Råd och svar från Taxback Internationals team.

Hur mycket moms kan jag begära återbetalning av?

I allmänhet kan företag återkräva merparten av den moms som betalas på berättigande kostnader, förutsatt att de uppfyller nominella kriterier. Den tillämpliga momssatsen varierar från land till land, liksom listan över stödberättigade affärsutgifter. I vissa fall är endast en del av det betalda momsbeloppet tillåtet. Dessa kostnader för delvis återhämtning är vanligtvis relaterade till personbilar, boende, måltider och affärsunderhållning. Till exempel återbetalar Belgien 50% av den moms som betalas för utgifterna för personbilar, medan i Danmark endast företag kan återkräva 25% av den moms som de har debiterats på måltider.

Varför kan företag ansöka om momsåterbetalning?

För att uppmuntra internationell handel införde Europeiska unionen en lagstiftning på 1980-talet som gjorde det möjligt för företag att återkräva moms som betalats för utgifter som uppstod när de gjorde affärer i medlemsländerna. Moms återbetalas inom EU enligt EU: s momsåterbetalningsdirektiv, vilket gör det möjligt för EU-företag att återkräva moms från alla medlemsstater; enligt det 13: e direktivet, som gör det möjligt för företag som är etablerade utanför 28-medlemsblocket att återkräva moms från EU: s territorier. Ett antal viktiga territorier utanför EU, inklusive Australien, Japan, Kanada, Sydkorea, återbetalar också moms- / konsumtionsskatter till de icke-bosatta näringsidkarna via specifika återbetalningsförfaranden eller enligt gällande ömsesidighetsavtal.

Kan Taxback International hjälpa mitt företag om jag redan är momsregistrerad?

Internationell moms kan vara komplex, tidskrävande och utmanande. Vårt internationella team av skattespecialister kommer att se till att din moms hanteras på det mest effektiva, kostnadseffektiva och lagmässiga sättet.

  • Vi kan maximera din momsåterbetalning genom att granska dina inhemska T & E-utgifter i efterhand under ett antal år (inhemsk momsåtervinning),
  • Vi kan se till att ditt nuvarande interna momssystem täcker alla nödvändiga aspekter genom att genomföra en granskning av er momsöverenskommelse, granskning av momskostnader eller granskning av kostnadskoder,
  • Vi kan utbilda din personal i olika momsrelaterade ämnen,
  • Vi är din tillförlitliga adhoc momskonsult.
 

Vilka är konsekvenserna av momsregistreringen?

Företag har ett antal skyldigheter i den jurisdiktion som de är momsregistrerade i, till exempel att utfärda kompatibla momsfakturor, uppbevara korrekta register, lämna in momsdeklarationer och andra skattedeklarationer i tid. Att involvera Taxback International för att hjälpa dig att utföra dessa aktiviteter för dig kommer att se till att ditt företag uppfyller alla momsregler.

Vilka är mina fördelar med momsregistreringen?

Momsregistrering är en laglig skyldighet som åläggs företag som utför skattepliktiga leveranser i en viss jurisdiktion, på villkor. När ditt företag väljer Taxback International för att hjälpa dig med registrering och efterföljande arkiverings- och rapporteringsskyldigheter är du bekväm i att ditt företag uppfyller moms i den jurisdiktionen. Företag som är berättigade eller momsregistrerade i ett land har inte rätt att ansöka om direkt momsåterbetalning från det landet. När ditt företag emellertid har uppfyllt mervärdesskatten genom att registrera sig för moms har det också rätt att återkräva moms på inköp som det annars inte skulle kunna få tillbaka.  

Kan jag få tillbaka moms om mitt företag är registrerat eller ålagt att registreras i det land där kostnaderna uppstod?

Ja. Du kan fortfarande få tillbaka moms genom att rapportera momsen på inköp i din momsdeklaration i det landet. Detta kan resultera i antingen överbetalning som kan krävas, eller i en momskredit som kan kompenseras mot momsskulder.

När ska mitt företag registreras i ett annat land?

Ditt företag är berättigat eller momsregistrerat i ett annat land om du utför skattepliktiga leveranser i det landet, och skyldigheten att redovisa moms flyttas inte till din kund. Skyldigheten att registrera sig för moms beror på ett antal faktorer, t.ex. vilken typ av tjänst som utförs, varornas destination, kundens status, etc.

Vilka är fördelarna med att använda Taxback International?

Mer än 12 000 kunder från 120 länder väljer Taxback International på grund av vår unika och innovativa strategi för återbetalning av moms. Kolla in deras berättelser på vår sida om framgångshistorier.

Finns det en minimitröskel för att ansöka?

Taxback International använder inte ett minimumskravsgräns, vi kommer att återkräva all moms som är möjlig för att lägga tillbaka i ditt slutresultat. Men många skattemyndigheter sätter en sådan tröskel som vi ska följa. I de flesta EU-länder är minimikravet för ett årligt krav 50 euro och för ett kvartalskrav är det € 400. Det finns inget maximibelopp som kan krävas.    

Hur mycket kostar Taxback Internationals tjänster?

På Taxback International erbjuder vi en kostnadsfri momsanalys av dina utgifter, så att du kan veta hur mycket moms du kan återkräva av de utgifter som ditt företag har haft. Våra lösningar för återvinning av moms är utformade för att passa de unika behoven hos företag i alla storlekar och erbjuder marknadsledande prisalternativ anpassade efter dina behov. En skräddarsydd prisuppgift kommer att tillhandahållas utifrån dina organisations specifika behov.

Hur lång tid tar det att få momsåterbetalning?

Alla skattebidrag utfärdas efter skattemyndighetens bedömning. Det vill säga, för ansökningar som lämnats enligt åttonde direktivet måste din organisations moms återbetalas inom fyra månader efter att ansökan lämnats in. För fordringar som lämnats in enligt det 13: e direktivet och andra ömsesidighetsregler kan denna period vara längre. Behandlingstiden på Taxback International kan också variera från land till land. Taxback Internationals policy för rena fordringar innebär att vi bara skickar in anspråk som har verifierats som korrekta, vilket sparar skattemyndighetens tid och säkerställer fortsatt starka relationer med utländska skattekontor, vilket resulterar i snabbare återbetalningar för din organisation. Beroende på var dina kostnader har uppstått kan du få ditt momsåterbäring inom fyra veckor.

Vilka dokument behöver jag?

Taxback International kan hantera din organisations återvinningsprocess när du skickar följande dokument till oss:

  • Kopior av fakturorna för att stödja ditt momskrav,
  • Autoritetsbrev som bemyndiger Taxback International att företräda dig inför utländska och / eller lokala skattemyndigheter,
  • Intyg om beskattningsbar status (vid behov) som bevisar att din organisation är en registrerad skattebetalare i ditt hemland,
  • Ursprungen på fakturorna, om så krävs av skattemyndigheterna. Dessa kommer att returneras till dig efter att du har behandlat ditt återbetalningskrav.

Vilken information behöver anges på fakturan som är föremål för momsåterbetalning?

Beroende på applikationstyp krävs en original eller skannad faktura för att stödja ditt krav. Om skannade fakturor är acceptabla ska de lämnas in elektroniskt med ansökan. Alla ursprungliga fakturor bör förvaras eftersom de kan begäras vid ett senare datum av återbetalningsmedlemsstaten. Om originalfakturor krävs för att stödja ditt krav på återbetalning av moms, måste de innehålla följande kriterier:

  • Fakturanummer;
  • Fakturadatum;
  • Datum för leveransen av varorna eller tjänsterna;
  • En detaljerad beskrivning av de levererade varorna / tjänsterna - mängden och arten av de levererade varorna eller omfattningen och arten av de tjänster som tillhandahålls;
  • Enhetspris (er);
  • Totalt netto beskattningsbart belopp per momssats;
  • Momssatsen tillämpas;
  • Momsbeloppet som ska betalas;
  • Bruttofakturor.
För mer information om fakturakrav, kontakta oss direkt på info@taxbackinternational.com

Vilka länder erbjuder momsåterbetalningar?

Taxback International tillhandahåller utländsk och inhemsk momsåterbetalning i alla länder där det finns en återbetalningsmekanism, bland alla 28 EU-länder. Listan innehåller: Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kanarieöarna, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Holland, Ungern, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. Besök vårt momsavsnitt för mer information om återbetalning av moms från dessa länder.  

Vilka typer av kostnader kan jag uppskatta momsåterbetalning för?

Företag kan återkräva moms på en rad stödberättigande utgifter, som kan definieras i tre olika grupper:

  • T&E (Travel & Entertainment Expense) avser affärsutgifter för anställda som reser när de gör affärer utomlands. Typiska T&E skulle kunna vara boende, måltider, transportkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader som uppstår i samband med att delta i ett evenemang, en utställning eller en konferens, etc.
  • AP (konto betalningsfakturor) specificerar en transaktion mellan en köpare och en säljare och typiska exempel skulle relatera till professionella tjänster, utrustning, konsultation och juridiska avgifter, forskning och utveckling.
  • IC (Intercompany Expenses) avser interna transaktioner mellan två intresseföretag som lämnar in en koncernbeskattning eller finansiell rapport. Goda exempel är kontorskostnader, juridiska kostnader, gränsöverskridande försäljning / indirekta varor, administrativt / ekonomiskt stöd, internationellt projekt, internationella infrastrukturavgifter, garantier och så vidare.
I samtliga fall ska de uppkomna utgifterna vara motiverade med avseende på verksamhetens karaktär och det är normalt vad skattemyndigheten kräver att den sökande ska bevisa. T & Es betalas vanligtvis via företagets kreditkort, utfärdade för alla resande anställda och i vissa extremt sällsynta fall - kontant. Det är därför vi har utformat en lösning som gör det möjligt att analysera kreditkortsdata-transaktioner så att vi kan ge våra kunder en momsrapport, även innan vi har granskat fakturorna (skanningar eller original). AP- och Intercompany-fakturor täcks normalt genom en banköverföring mellan organisationerna.

Vad är moms?

Mervärdesskatt (moms) är en indirekt skatt som tas ut på leveranser av varor och tjänster som kan vara mellan 5 - 27% till ditt företags resekostnader. Det tas ut i varje steg i konjunkturcykeln, specificeras på fakturan och betalas till regeringen i varje stat med de kostnader som slutligen bärs av slutkonsumenten. Moms upprättades för att uppmuntra gränsöverskridande handel från ett land till ett annat och var utformad för att vara neutralt för företag om de går igenom ansträngningen att återta sin utländska moms. Tillämpliga momssatser varierar från land till land och skatten redovisas under olika namn, inklusive IVA (Italien), GST (Kanada, Australien), MWST (Tyskland, Österrike), TVA (Frankrike, Belgien) och MOMS (Skandinavien).