säkerhet

Den säkraste momslösningen på marknaden

Taxback International är den enda stora tillhandahållaren av momsteknik som är 100 % baserad i EU, certifierad enligt ISO 27001 och reglerad enligt internationella bankstandarder.

taxback international-bg

Taxback International är ett företag som har certifierats enligt den europeiska standarden ISO 27001

Certifieringen ges endast åt företag som har ett fullständigt ramverk av policyer och procedurer som inkluderar alla juridiska, fysiska och tekniska kontroller som involveras i ett företags riskhantering av informationssäkerhet. Vi säkerställer att din information är säker och alltid förblir konfidentiell, oavsett om den är vilande eller i transit.

Compliance av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen
Compliance av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen

Alla uppgifter hanteras i våra delade servrar inom EU, som uppfyller den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, och som endast Taxback International har åtkomst till. Dina uppgifter och filer lämnar aldrig EU.

Byggt för säkerhet
Byggt för säkerhet

Alla våra system och processer går igenom strikta säkerhetskontroller varje dag. Från den allra första anslutningen till kundens uppgifter tillämpas våra omfattande säkerhetsstrukturer och policyer tillsammans med marknadens bästa kryptering vid varje enskild transaktion.

Datakryptering och lagring
Datakryptering och lagring

Alla uppgifter klassificeras och kodkrypteras i varje skede. Känsliga uppgifter, såsom personuppgifter, skyddas ytterligare vid varje kommunikationsnivå.

step further-bg

Vi går ett steg längre 

Som marknadsledare lagrar vi aldrig personlig eller känslig information i allmänt tillgängligt domän, vilket garanterar dig att vår säkerhetsstandard är den allra bästa på marknaden.